ДАТА ПУБЛІКАЦІЇ: 2017-03-31

РЕАЛІЗУЙ СВІЙ ПЛАН ЗАКУПІВЛІ ТА ОТРИМУЙ ПОДАРУНКИ З НАШОГО КАТАЛОГУ

Купуй з винагородами - реалізуй свій план закупівлі та отримуй подарунки з нашого каталогу!

Акція проводиться ТОВ Inter Cars Ukraine. Метою акції є преміювання закупівель з асортименту Іnter Cars Ukraine.

ТЕРМІНИ
- Учасник Акції – клієнт Inter Cars, визначений ТОВ Inter Cars Ukraine для участі в Акції.
- Асортимент Акції – всі продукти товарної пропозиції Inter Cars, за виключенням обладнання автосервісу, програмного забезпечення та товарів розпродажу.
- Місячний закупівельний поріг – індивідуальний закупівельний план кожного з учасників Акції, розрахований на підставі усереднених, історичних закупівель клієнта в 2016-2017 році, не менше ніж 14 400 грн, без ПДВ.
- ІС Бали – віртуальні накопичувальні одиниці, що зберігаються на індивідуальних рахунках Учасників Акції та служать для параметризації досягнутих результатів Акції.
- Каталог винагород –товари, які можуть бути виміняні на ІС Бали, вказані в розділі «Асортимент» веб-сторінки service.intercars.eu.

ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ
Організатор Акції – ТОВ Inter Cars UKRAINE, 29009
м.Хмельницький, вул.Толстого, 1/1. Тел. (0382) 702-333, факс 79-41-59.
Код 30865632.
Київський офіс: 08105, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Горенка, вул.Садова, б.20.
Тел. (044) 593-81-67.
Назва Акції - «Купуй з винагородами».
Акція має характер внутрішньої і проводиться тільки в мережі Inter Cars UKRAINE.

ПЕРІОД ДІЇ АКЦІЇ
Акція триває з 01.04.2017 до 31.10.2017 року, з можливістю продовження або скорочення Організатором Акції, через відповідне повідомлення, опубліковане на сайті Організатора Акції, без повідомлення причини такого рішення.

ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
Винагороди в Акції будуть надані відповідно до правил, викладених нижче.
- Наявність простроченої заборгованості призводить до виключення Учасника з участі у Акції. - Організатор Акції має право виключення Учасника з участі в Акції при порушенні Учасником даних Правил
- Період дії Акції розділений на шість місячних циклів (цикли: КВІТЕНЬ, ТРАВЕНЬ, ЧЕРВЕНЬ, ЛИПЕНЬ, СЕРПЕНЬ, ВЕРЕСЕНЬ, ЖОВТЕНЬ), які становлять окремі періоди розрахунку результатів Акції.
- Для здобуття балів в місячному циклі, Учасник Акції повинен виконати індивідуальний місячний план закупівель – поріг закупівель (розрахований в гривнях, без ПДВ).
- Сума закупівельного порогу в місячному циклі Учасника Акції може зазнавати змін під час тривання Акції і відрізнятися від бази з попереднього циклу в залежності від суми виконаних закупівель Учасника в період тривання Акції.
- Сума закупівельного порогу в місячному циклі з СЕРПНЯ по ЖОВТЕНЬ є постійною та в цей період не змінюється.